Tyranny Wiki
Advertisement

Imperial iron falcata is a weapon in Tyranny.


Advertisement